"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : แปรงทองเหลือง(Brass Brush)

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : แปรงทองเหลือง(Brass Brush)
จำนวนสั่งซื้อ : 12 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 26/03/2020
ผู้เข้าชม : 0
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

หจก.สระบุรีโลหะและวัสดุภัณฑ์
ผู้ขอราคา : ชาญชัย
โทรศัพท์ : 086-448-8709
Email : saraburi_loha@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 12 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
แปรงทองเหลือง(Brass Brush)