"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ชุดระบายความร้อน SUB-1500

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ชุดระบายความร้อน SUB-1500
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 26/03/2020
ผู้เข้าชม : 1
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

E.I.E. Supply&Service
ผู้ขอราคา : พิเชฐ แก้ววงศา
โทรศัพท์ : 085-0825879
Email : eieservice@yahoo.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ชุดระบายความร้อน SUB-1500