"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องโทรศัพท์ PHONIK PH-359

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เครื่องโทรศัพท์ PHONIK PH-359
จำนวนสั่งซื้อ : 2 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 08/10/2019
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ชมพู่
โทรศัพท์ : 0847012341
Email : store.fxpp@furama.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 2 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องโทรศัพท์ PHONIK PH-359