"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เตาเผาพลอย

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เตาเผาพลอย
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 14/05/2019
ผู้เข้าชม : 30
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ดิเรก
โทรศัพท์ : 0808545499
Email : Detech2010@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เตาเผาพลอย