"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัยให้เช่า

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 3 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 07/11/2019
ผู้เข้าชม : 18
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บมจ.โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ
ผู้ขอราคา : สุพรรณา รุ่งแจ้ง
โทรศัพท์ : 02-865-0044-9
Email : supanna.r@intermedthai.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 3 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัยให้เช่า