"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : คิ้วเข้ามุม

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : คิ้วเข้ามุม
จำนวนสั่งซื้อ : 1 แผ่น
วันที่ขอราคา : 11/06/2019
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : บริษัทจี.เจ.ซี.โฮมเมดโปรดัก จำกัด
โทรศัพท์ : 0801786368
Email : leporcgourmetphuket@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 แผ่น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
คิ้วเข้ามุม