"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ประแจจับแป๊ป

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ประแจจับแป๊ป
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 14/03/2019
ผู้เข้าชม : 37
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

Toshiba Machine Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
ผู้ขอราคา : บริษัท Toshiba Machine Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
โทรศัพท์ : 038-027313
Email : janjira@toshiba-machine.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ประแจจับแป๊ป