"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องกลึงขนาดเล็ก MML-300

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เครื่องกลึงขนาดเล็ก MML-300
จำนวนสั่งซื้อ : 1 รายการ
วันที่ขอราคา : 25/03/2020
ผู้เข้าชม : 3
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บ.ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์
ผู้ขอราคา : ธนวัฒน์
โทรศัพท์ : 038-348050 ต่อ
Email : thanawat@tipm.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 รายการ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องกลึงขนาดเล็ก MML-300