"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : แป้นพิมพ์ Delux DLK-5300

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : แป้นพิมพ์ Delux DLK-5300
จำนวนสั่งซื้อ : 10 ชุด
วันที่ขอราคา : 13/08/2019
ผู้เข้าชม : 17
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

เดอะ โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
ผู้ขอราคา : Orawan Thapbamrung
โทรศัพท์ : 0636419265
Email : sale1@tsp2548.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 10 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
แป้นพิมพ์ Delux DLK-5300