"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ผลิตภัณฑ์โลหะอบสี

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ผลิตภัณฑ์โลหะอบสี
จำนวนสั่งซื้อ : 130 ตรม.
วันที่ขอราคา : 11/09/2019
ผู้เข้าชม : 4
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

Mezzo ENgineering Co., Ltd.
ผู้ขอราคา : ทินกร
โทรศัพท์ : 0819276961
Email : mezzo.eng@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 130 ตรม. = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ผลิตภัณฑ์โลหะอบสี