"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กิ๊ปพลาสติก (Stopper)

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กิ๊ปพลาสติก (Stopper)
จำนวนสั่งซื้อ : 1 กล่อง
วันที่ขอราคา : 11/01/2019
ผู้เข้าชม : 37
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บจก.ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)
ผู้ขอราคา : ศิริลักษณ์ นิยมทอง
โทรศัพท์ : 061-4879088
Email : purchase@luckystar.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 กล่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กิ๊ปพลาสติก (Stopper)