"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่น

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่น
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชุด
วันที่ขอราคา : 17/06/2019
ผู้เข้าชม : 31
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
ผู้ขอราคา : นายธงชัย โพธิ์ทอง
โทรศัพท์ : 0802497155
Email : chaipt@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชุด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กระดานกรีนบอร์ดไร้ฝุ่น