"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ฉากกั้น 3 ตอน พับได้ พร้อมผ้าม่าน

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 รายการ
วันที่ขอราคา : 07/11/2019
ผู้เข้าชม : 13
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บริษัท สหกล อิควิปเมนท์ จำกัด
ผู้ขอราคา : วิรัตน์ แน่นอุดร
โทรศัพท์ : 0805593674
Email : wirat@sahakol.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 รายการ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ฉากกั้น 3 ตอน พับได้ พร้อมผ้าม่าน