"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : หัวแร้งใช้แบตเตอรี่ BP860MP

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : หัวแร้งใช้แบตเตอรี่ BP860MP
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 14/05/2019
ผู้เข้าชม : 43
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

Brown Engineering.Co.,Ltd
ผู้ขอราคา : Kreetha Jiratthivarutkul
โทรศัพท์ : 0895111168
Email : pcheque@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
หัวแร้งใช้แบตเตอรี่ BP860MP