"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องวัดระบบไฟฟ้าแรงสูง HS-175

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 รายการ
วันที่ขอราคา : 12/06/2019
ผู้เข้าชม : 67
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

MP CARE LTD.,PRT.
ผู้ขอราคา : รัชนี
โทรศัพท์ : 0863030095
Email : mpcare_mp@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 รายการ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องวัดระบบไฟฟ้าแรงสูง HS-175