"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : อาหารเสริมสำหรับสัตว์ ไฮโดรเร็กซ์ ไวทอล อะมิโนแอซิดโดส

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 ขวด
วันที่ขอราคา : 21/04/2017
ผู้เข้าชม : 31
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

สรโกเศศ ฟาร์ม
ผู้ขอราคา : สรโกเศศ ผะกาแก้ว
โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
Email : sorakoset1@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ขวด = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
อาหารเสริมสำหรับสัตว์ ไฮโดรเร็กซ์ ไวทอล อะมิโนแอซิดโดส