"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ไฟแฟลชสตูดิโอ ACD 32 I, ACD 32 II

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ไฟแฟลชสตูดิโอ ACD 32 I, ACD 32 II
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 06/12/2018
ผู้เข้าชม : 46
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ห้องภาพลิขิตศิลป์
ผู้ขอราคา : พันธ์ศักดิ์
โทรศัพท์ : 084-1890915
Email : komon76@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ไฟแฟลชสตูดิโอ ACD 32 I, ACD 32 II