"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องมือเข้าสาย SIEMENS

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เครื่องมือเข้าสาย SIEMENS
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 22/05/2020
ผู้เข้าชม : 1
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

โรมีเทล
ผู้ขอราคา : วัชรพงษ์
โทรศัพท์ : 0893030278
Email : watpong@tot.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องมือเข้าสาย SIEMENS