"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องตัดไม้ (ตัดได้ 24นิ้ว)

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 รายการ
วันที่ขอราคา : 09/10/2019
ผู้เข้าชม : 9
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บจก.เฟอร์นิสท์อินดัสทรีส์
ผู้ขอราคา : มุกดา
โทรศัพท์ : 02-0704793
Email : mukda144@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 รายการ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องตัดไม้ (ตัดได้ 24นิ้ว)