"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : น๊อตและสกูรหัวร่ม

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : น๊อตและสกูรหัวร่ม
จำนวนสั่งซื้อ : 3960 คู่
วันที่ขอราคา : 11/09/2019
ผู้เข้าชม : 2
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ผู้ขอราคา : อัสมี สามะ
โทรศัพท์ : 0936585816
Email : asmee6868@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 3960 คู่ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
น๊อตและสกูรหัวร่ม