"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กู่ฉิน รุ่น GQ001

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กู่ฉิน รุ่น GQ001
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 11/07/2019
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : สุชาดา
โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
Email : a_manok@hotmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กู่ฉิน รุ่น GQ001