"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : พลาสติกคลุมโรงเรือน TCT EW

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : พลาสติกคลุมโรงเรือน TCT EW
จำนวนสั่งซื้อ : 100 เมตร
วันที่ขอราคา : 16/09/2020
ผู้เข้าชม : 7
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

P.C.S.TRADING LTD PARTNERSHIP
ผู้ขอราคา : สุรศักดิ์
โทรศัพท์ : 0818303594
Email : pcstrading1959@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 100 เมตร = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
พลาสติกคลุมโรงเรือน TCT EW