"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS CHAMP II CD 11

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 14/02/2020
ผู้เข้าชม : 4
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

โพลิเมอร์
ผู้ขอราคา : ภัสส์ศา
โทรศัพท์ : 0865151393
Email : purchase1@hydroperse.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องชั่งดิจิตอล OHAUS CHAMP II CD 11