"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่ BD063003

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 300 กล่อง
วันที่ขอราคา : 15/09/2020
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ฐาปนี
โทรศัพท์ : 0658843777
Email : thapaneelorwong@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 300 กล่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่ BD063003