"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ขาจับโคมไฟ AE 5306

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ขาจับโคมไฟ AE 5306
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ตัว
วันที่ขอราคา : 08/11/2018
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : เต้
โทรศัพท์ : 0982452282
Email : Vichalert2day@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ตัว = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ขาจับโคมไฟ AE 5306