"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กล้องวงจรปิด panasonic รุ่น WV-CF102

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กล้องวงจรปิด panasonic รุ่น WV-CF102
จำนวนสั่งซื้อ : 1 เครื่อง
วันที่ขอราคา : 17/10/2020
ผู้เข้าชม : 4
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

Snk
ผู้ขอราคา : Saravut
โทรศัพท์ : 0637480021
Email : Saravut.nun@cpli.co.th

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 เครื่อง = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กล้องวงจรปิด panasonic รุ่น WV-CF102