"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : กุญแจล็อคนิรภัย Brady Safety Padlock

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : กุญแจล็อคนิรภัย Brady Safety Padlock
จำนวนสั่งซื้อ : 1 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 18/06/2019
ผู้เข้าชม : 15
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

pm.tech
ผู้ขอราคา : จิณณพัต ศรีคง
โทรศัพท์ : 02-1015621-2
Email : fon.p.m.tech@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
กุญแจล็อคนิรภัย Brady Safety Padlock