"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : น้ำยาแทนปูนขาว (ตราปลาลายน้ำ) 02718001

รายละเอียดการขอราคา

จำนวนสั่งซื้อ : 30 แกลลอน
วันที่ขอราคา : 12/06/2019
ผู้เข้าชม :
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

ไม่ระบุชื่อบริษัท
ผู้ขอราคา : ธัญญารัตน์
โทรศัพท์ : 0980147873
Email : cskcon.samui@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 30 แกลลอน = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
น้ำยาแทนปูนขาว (ตราปลาลายน้ำ) 02718001