"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : เครื่องตะไบลม AR-993N

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : เครื่องตะไบลม AR-993N
จำนวนสั่งซื้อ : 1 รายการ
วันที่ขอราคา : 11/02/2019
ผู้เข้าชม : 38
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

เอ.ซี.พาร์ท จำกัด
ผู้ขอราคา : ศศิวิมล
โทรศัพท์ : 093-6952635
Email : sasivimol25@gmail.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 1 รายการ = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
เครื่องตะไบลม AR-993N