"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : ลิมิตสวิตซ์ TZ-3112

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : ลิมิตสวิตซ์ TZ-3112
จำนวนสั่งซื้อ : 6 ชิ้น
วันที่ขอราคา : 07/11/2019
ผู้เข้าชม : 12
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บจก.ไอนัค เซอร์วิส
ผู้ขอราคา : สุธาดา บุบผาสังข์
โทรศัพท์ : 0642493544
Email : sutada@inucth.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 6 ชิ้น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ลิมิตสวิตซ์ TZ-3112