"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

การเสนอราคา : แผ่นรังผึ้งSMYT 93x133

รายละเอียดการขอราคา

สินค้าที่ขอราคา : แผ่นรังผึ้งSMYT 93x133
จำนวนสั่งซื้อ : 4 แผ่น
วันที่ขอราคา : 06/12/2018
ผู้เข้าชม : 42
หมายเหตุ : -

ข้อมูลผู้ขอราคา

บ.กรีนไดมอนด์
ผู้ขอราคา : บุษรา สิทธิโชติ
โทรศัพท์ : 053-363601 ต่อ
Email : warehouse_cnx@boonsomfarm.com

ราคาที่ท่านเสนอ

ราคาที่ท่านเสนอ : X 4 แผ่น = บาท
หัก ส่วนลด : บาท = บาท
รวม ภาษี (VAT) : % = บาท
ราคารวม : 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

ไม่ระบุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนการส่ง เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
แผ่นรังผึ้งSMYT 93x133