"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์

รายการ Free Member Gold Member
เพิ่มประกาศขายสินค้าได้สูงสุด 20 รายการ ไม่จำกัด
ลำดับการแสดงผลของสินค้า หลังสุด ลำดับแรก
แจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญจากเว็บไซต์ B2BThai.com
สิทธิการเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ บางส่วน
เพิ่มประกาศซื้อสินค้าได้สูงสุด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ธีม (Theme) รูปแบบเว็บไซต์บริษัท 5 รูปแบบ 35 รูปแบบ
สิทธิ์โฆษณาสินค้าในหน้าหลักของเว็บไซต์ Feature Product
สิทธิ์โฆษณาสินค้าในหน้าค้นหาสินค้า Hot Product
สิทธิ์โฆษณาสินค้าในหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า Premium Product

อัตราค่าโฆษณา Gold Member

2,500.00 บาท 4,000.00 บาท 6,000.00 บาท

สมัครเพื่อขอใช้บริการ Gold Member